De uskyldige (The innocent)

De uskyldige (The innocent)

Et barn ble født i natt. Midt i krigens drama. Hun kjenner ikke kulden fra ruinene hennes mor fødte henne i. Bombenes drønn, hjem lagt i ruiner. Brødre og søstre som ikke er mer. Fedrenes bekymring for fremtiden, der de kjemper en kamp de ikke vet utfallet av.

Alt hun kjenner er sin mors nærhet, omsorg og kjærlighet. Morens bekymring for fremtiden, om den finnes- vet hun heller ingenting om. Enn så lenge er hun trygg i sin mors favn. Inntil krigsherren bestemmer noe annet.