Å gå inn i personlige prosesser, som skal gi både utdanning og vekst, kan gi seg mange utslag. For meg betyr det inspirasjon og kreativitet.

les mer